Kharpiya

Kharpiyorna är demoner som lever i vatten och de är därför fantastiska simmare. Huden på dem är sträv som sandpapper och de har naturliga vapen i form av taggar som utsöndrar gift. Kharpiyorna är fruktansvärt målmedvetna, lojala och visar ingen nåd där de far fram. Det enda som de räds är magi. Havsdemonerna har tagit sina kroppar av drunknade sjömän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *