Mossa

Mossa fungerar som en åskledare för naturens urkraft. I mina studier har jag ofta konstaterat hur Lins styrka ökar när hon vilat på en bädd av mossa. Vidare studier krävs förstås men jag tror att hennes egen styrka i kombination med rätt formler kan ökas mångfaldigt om hon får dra energi direkt från källan. Om mossan kan verka som en sorts ledning till de magiska krafter som bor i marken är det något vi måste utforska. Jag vet inte än om vi behöver skapa en formel till Lin, men om hon någonsin skulle bli skadad eller behöva styrka skall hon söka finna en bädd av frisk mossa och pressa sina händer mot den. Energin kommer då att flöda fritt genom de gröna bladen och in i Lin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *