Trädandar

Alla levande ting har från början en ande. Människor, djur, vinden och havet har en ande – så även träden. Men när ett träd får dricka av ondskans blod förtvinar dess ande och blir mörk och hemsk. En del demoner bär med sig smittat blod som de kan smeta på ett träds bark. Trädet vrider sig i plågor och får mänskliga drag. Istället för att sträcka sina grenar mot solen vill de nu gripa efter allt levande och blir villiga tjänare åt ondskan.

Djupt inne i urskogen har demonerna förvandlat skogens äldsta trä. Det som en gång var en ståtlig ek, många tusen år gammal har nu förvandlats till ett vidrigt monster med rötterna djupt nerborrade i stinkande, svart vatten. Rötterna påverkar även andra träd och kan till och med dra ner avlägsna vandrare under marken. Runt sänkan och det svarta tjärnet, är allting dött. Mörk tjära täcker stigarna som leder dit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *