Category Archives: Varelser

Demoner

Demoner är varelser som sovit under bergen och i havsdjupen sedan tidens början. När människorna började befolka jorden steg demonerna åter upp till ytan och långa krig utkämpades. Människorna lyckades skapa en portal till en annan dimension dit varelserna förpassades. I den andra dimensionen förtvinade de, och deras kroppar förvandlades till stoft. Endast deras andar […]

Kharpiya

Kharpiyorna är demoner som lever i vatten och de är därför fantastiska simmare. Huden på dem är sträv som sandpapper och de har naturliga vapen i form av taggar som utsöndrar gift. Kharpiyorna är fruktansvärt målmedvetna, lojala och visar ingen nåd där de far fram. Det enda som de räds är magi. Havsdemonerna har tagit […]

Trädandar

Alla levande ting har från början en ande. Människor, djur, vinden och havet har en ande – så även träden. Men när ett träd får dricka av ondskans blod förtvinar dess ande och blir mörk och hemsk. En del demoner bär med sig smittat blod som de kan smeta på ett träds bark. Trädet vrider […]